Zorg in de laatste levensfase

Dat er ooit een einde komt aan ons leven, weten we allemaal. En op het moment dat een stervensproces inzet, kan veel onzekerheid ontstaan. Angsten voor fysieke pijn, benauwdheid of om alleen te sterven zijn dan zeer menselijk. Of er is schrik voor de dood zelf en wat er daarna zal zijn. Dan is het goed te weten dat thuis, in de vertrouwde omgeving, professionele hulp het sterven helpt verzachten.

Rust

Het besef dat we elkaar nodig hebben, vooral bij verdriet, verlatenheid en angst voor lijden en de dood, maakt waardige zorg voor Kroese Kits tot een logisch gegeven. Medische ontwikkelingen die het fysieke lijden en pijn verminderen, dragen er daarnaast ook aan bij dat deze laatste levensfase in alle rust kan worden doorgebracht.

Emoties

Onze kundige verpleegkundigen dragen deze waardige palliatieve thuiszorg. Naast hun vakkennis weten zij als geen ander een steunpilaar te zijn bij de verwerking van de emoties van de terminale patiënt en zijn familie.

Stelt u prijs op een persoonlijk gesprek?

Bel – NL 0183 – 640 440