Chronische zorg

‘Waardige zorg veronderstelt nabijheid en betrokkenheid. Waardige zorg is bovendien onvoorwaardelijk en grenzeloos – je laat elkaar nooit in de steek.’ Deze mooie woorden uit het boek Waardigheid van ethicus Frits de Lange worden onderschreven door alle verpleegkundigen van Kroese Kits.

Unieke persoonlijkheid

De regie over het eigen leven en de levenskwaliteit komen in het gedrang bij chronische aandoeningen als de ziekte van Parkinson, MS, diabetes, astma, artrose of reuma. Maar wanneer iemand zich thuis in zijn eigen omgeving omringd weet door liefdevolle hulp en zorg, kan er nog enig gevoel van autonomie en innerlijke vrijheid ontstaan. Zo blijft de erkenning en waardering van de unieke persoonlijkheid bestaan, ondanks de fysieke vrijheidsbeperkingen.

Missie

Dit maakt 24-uurs thuiszorg en verpleging zo bijzonder. Voor degene die particuliere zorg krijgt, maar ook voor de verpleegkundige die deze zorg tot haar missie heeft gemaakt.

Stelt u prijs op een persoonlijk gesprek?

Bel – NL 0183 – 640 440