Berichten uit Algemeen

De dag door met dementie

26 november 2015

Het boek De dag door met dementie maakt helder wat er gebeurt in het hoofd en in het leven van iemand met dementie. Onder andere dat denken, kiezen en zelfstandig handelen opeens niet meer gaan. Vervolgens volgt uitleg hoe je […]

Lees verder

‘Vooral lief zijn voor elkaar’

19 september 2014

‘Een rustige en liefdevolle bejegening biedt veiligheid en dat is belangrijk voor mensen met dementie’, stelt Dr. Anneke van der Plaats, sociaal geriater, tijdens het symposium Een Onbewoond Hoofd. ‘We moeten de omgeving zoals de inrichting en bouw van zorgcentra, […]

Lees verder

Reminiscentie beleefplekken

17 juli 2014

Samen met Anneke van der Plaats heb ik een bezoek gebracht aan een bijzondere winkel: Tuttemerullen in Waalwijk. Alle spullen die je van vroeger thuis of van je grootouders kende, kom je hier weer tegen. Kasten , lampen, stoelen, glaswerk, […]

Lees verder

Dementie symposium volgeboekt

17 juli 2014

Het mede door Kroese Kits ondersteunde symposium ‘Een onbewoond hoofd‘ – Wat wij kunnen doen voor mensen met dementie, is drie maanden voor aanvang al volledig volgeboekt. Op 18 september 2014 vindt het plaats in De Nieuwe Doelen te Gorinchem. […]

Lees verder

Hoe veilig wonen ouderen? Huistest.nl geeft antwoord.

24 oktober 2013

Door veranderende wetgeving zullen ouderen tot op hoge leeftijd thuis blijven wonen. De Huistest is een originele internetapplicatie die senioren informeert over hoe zij hun huidige woning zelf kunnen (laten) aanpassen. Zo zijn zij bij het ouder worden goed voorbereid […]

Lees verder

Nationaal façadegedrag

19 augustus 2013

‘Wat komt na boter, kaas en…’. ‘Wat volgt op aap, noot, ….’ Doodse stilte. Ook op andere vragen uit de dementie-test door de geriatrisch huisarts bleef een correct antwoord uit. Dat mijn 87-jarige moeder steeds vaker de plank missloeg gaf […]

Lees verder

Zelforganisatie in de zorg: het Odensehuis

14 juni 2013

Het Odensehuis is een informatie- en ontmoetingsplek in de buurt voor mensen met geheugenklachten en beginnende dementie (zonder indicatie), voor mantelzorgers, vrijwilligers en buurtgenoten. Zij komen er voor informatie, ondersteuning, activiteiten en voor de gezelligheid. Het Odensehuis is een plek […]

Lees verder

Veroudering

30 mei 2013

Alles wat leeft veroudert. Waarom verouderen wij eigenlijk? Waarschijnlijk omdat het de natuur minder energie kost om zo nu en dan een individu te vervangen door een jong exemplaar dan het oorspronkelijke individu voor eeuwig intact te houden door de […]

Lees verder

Dementie vriendelijke samenleving

15 mei 2013

Dementie vormt een grote uitdaging voor onze samenleving. De ziekte is nog niet te genezen en door onder meer de vergrijzing neemt het aantal mensen met dementie toe. Steeds meer mensen met dementie wonen thuis. Onder inspiratie van ‘scheiden van […]

Lees verder

What is that?

22 januari 2013

Ontroerende film over dementie en de erkenning en de liefde. http://www.youtube.com/watch?v=0NzwbFQUsQ0&feature=share          

Lees verder

Symposium: 75 jaar waardige zorg

12 november 2012

Bij het symposium ‘Je persoonlijkheid behouden’ ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum van Kroese Kits – particuliere zorg en verpleging, hebben de gasten een bedrag van € 3.476,– bij elkaar gebracht voor Alzheimer Nederland. Tijdens het symposium werd met deskundigen, waaronder […]

Lees verder

Ouderen geen ‘kostenpost’

29 augustus 2012

Ouderen moeten meer betrokken worden bij besluiten over reductie van zorgkosten in plaats van ze alleen als kostenpost te zien. Dat stelt ouderenorganisatie PCOB. Verschillende deskundigen in het zorgveld zeggen heil te zien in een groot aandeel van familie en […]

Lees verder

Waardige ouderenzorg

12 juni 2012

Het aantal kwetsbare ouderen stijgt van 690.000 in 2010 naar circa 1.000.000 in 2030. Velen van hen hebben zorg nodig. Thuis of in een instelling. De afhankelijkheid en het verlies van zelfstandigheid, waardigheid en persoonlijkheid is vaak een bittere pil. […]

Lees verder

Eigen zorgregie ouderen

11 juni 2012

De zorg voor ouderen vraagt om ingrijpende maatregelen. Om verschraalde ouderenzorg te voorkomen moeten alle burgers al vroeg in het leven voorzorgsmaatregelen treffen. Zorgverleners moeten meer dan nu zorg aan huis bieden. Burgers moeten meer privaat investeren en/of hun netwerk […]

Lees verder

Specialisatie verpleeghuizen

10 april 2012

Verpleeghuizen zouden zich moeten specialiseren, bijvoorbeeld in alleen psychogeriatrie, palliatieve zorg of juist neurologische zorg. Dat stelt specialist ouderengeneeskunde Mieke Draijer, voorzitter van Verenso. Het maakt de verpleeghuiszorg beter herkenbaar en bovendien aantrekkelijker voor nieuw personeel. In 2013 wordt de […]

Lees verder

Meer verpleegkundigen in verpleeghuizen

16 maart 2012

Het ministerie van VWS wil meer verpleegkundigen aantrekken in de ouderenzorg. Een nieuwe uitstroomvariant gericht op ouderen met specifieke gezondheidsproblemen, een pilot gericht op excellente ouderenzorg en een onderzoek naar evidence based practice in het verpleeghuis moeten daar aan bijdragen. […]

Lees verder

Ouderenzorg niet populair

10 februari 2012

Het ziet er somber uit voor zieke ouderen: bijna de helft van de aankomende artsen en verpleegkundigen wil geen ouderen verzorgen/behandelen, en arts-en verpleegkunde-opleidingen besteden nauwelijks lessen aan ouderenzorg. Een doemscenario, zeggen onderzoekers, hoogleraar Verpleegkunde Marieke Schuurmans en arts David […]

Lees verder

Wijkverpleegkundige in ere herstellen

27 januari 2012

Betere zorg, grotere tevredenheid bij kwetsbare ouderen en uitdagender werk voor wijkverpleegkundigen tegen dezelfde of minder kosten. Dat zijn de uitkomsten van de proeftuinen ‘Versterken van verpleging thuis’. De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden […]

Lees verder

Minder zorgkosten bij gezond en actief ouder worden

27 januari 2012

Investeren in gezond en actief ouder worden, ook wel healthy ageing, kan aanzienlijke maatschappelijke en economische voordelen opleveren. Dat stelt onderzoeker Marc Pomp in het rapport ‘Gezond en actief ouder worden’ in opdracht van het UMC Groningen. Healthy ageing draait […]

Lees verder

Ouderen zijn het nieuwe kapitaal

18 januari 2012

Ouderen zijn het nieuwe kapitaal, als ondernemer, werknemer, vrijwilliger, coach en mantelzorger. Met een groei van vijftien procent nu naar dertig procent 60-plussers in 2030, is maatschappelijke inzet van ouderen onontbeerlijk. Maar dan moet de maatschappij ouderen hun eigenwaarde wel […]

Lees verder

Actief ouder worden

31 oktober 2011

‘Als je ouder wilt worden, moet je ook dingen doen die je niet leuk vindt’, stelt Otto baron van Verschuer in zijn levensverhaal in het nieuw verschenen boek ‘Het Nieuwe Oud – wat ouder worden boeiend maakt’. Accepteren dat je […]

Lees verder

Vergrijzing even grote uitdaging als klimaatverandering

9 augustus 2011

‘Kernthema van goed ouder worden is mijns inziens iets voor iemand anders kunnen betekenen. Onze samenleving zorgt ervoor dat ouderen juist steeds verder in een isolement worden gedwongen. Ik vind dat een verkeerde ontwikkeling. Laatst was ik in een winkel […]

Lees verder

PGB terug naar af

9 juni 2011

Alleen mensen die recht hebben op een verblijf in een zorginstelling kunnen nog in aanmerking komen voor een PBG (persoonsgebonden budget). Op basis van een indicatie voor een zorginstelling kunnen zij ervoor kiezen zelf zorg in te kopen. Kabinet Rutte […]

Lees verder

Waardigheid van mensen met dementie

13 mei 2011

‘De waardigheid van mensen met dementie berust uiteindelijk niet op een individueel persoonskenmerk (ook niet op het enkele feit dat zij uit mensen geboren zijn), maar op het gegeven dat zij deel uitmaken van de menselijke gemeenschap en er met […]

Lees verder

Bewegen vermindert zorgkosten

30 maart 2011

De overheid wil dat de risicogroepen binnen de samenleving gezonder gaan leven zodat de zorgkosten afnemen. Fysiotherapeuten kunnen voor kwalitatief goed bewegen zorgdragen, zoals dit in de zorgstandaard Vasculair Risico Management van ons wordt gevraagd. Maar zorgverzekeraars zijn nauwelijks bereid […]

Lees verder

Ouderenzorg kan goedkoper door betere diagnose

29 maart 2011

Medisch specialisten en huisartsen verspillen jaarlijks tientallen miljoenen euro’s door onnodige behandelingen en medicijngebruik bij kwetsbare ouderen. Dat zegt Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie aan het UMC St Radboud en betrokken bij een wetenschappelijk experiment van het Nationaal Programma Ouderenzorg. […]

Lees verder

Zorg kan 70 procent goedkoper worden

23 maart 2011

Trendwatcher Adjiedj Bakas komt met provocerend nieuw boek over de toekomst van gezondheid en onze zorgsector. De zorgsector is momenteel als zelfrijzend bakmeel: ze dijt alsmaar verder uit. Nederland geeft per jaar 9,2 procent van het bbp uit aan zorg. […]

Lees verder

Wet zet patiënt in zorginstelling centraal

21 januari 2011

Eindelijk een echte stap richting respectvol en klantgericht werken in de AWBZ-zorg: de Beginselenwet zorg. Deze wet kan een einde maken aan onvoldoende zorg aan patiënten in zorginstellingen. De waardigheid van de patiënt als mens komt hiermee terug. De rechten […]

Lees verder

Opening eerste Mantelzorgcafé

14 januari 2011

Na de Alzheimercafé’s is er nu een nieuwe initiatief in Noord Friesland met de start van een Mantelzorgcafé. Op woensdag 19 januari 2011 is de opening. Het mantelzorgcafé is een trefpunt voor mantelzorgers, hulpvragers, familieleden en belangstellenden uit Dongeradeel en […]

Lees verder

Psychotherapie ook zinvol bij dementie

10 december 2010

Dementerende ouderen kampen in 80 procent van de gevallen ook met psychische klachten zoals depressie, angst, apathie of agressie, maar zij worden daar zelden voor behandeld. Onderzoek van psychogeriater Ton Bakker toont aan dat zij wel degelijk baat kunnen hebben […]

Lees verder

Wie wordt Mooi Mens 2010?

27 oktober 2010

Dinsdag 9 november maakt Anita Witzier te Central Studios in Utrecht  bekend wie zich een jaar lang Mooi Mens 2010 in de zorg mag noemen. Door een deskundige jury zijn uit ruim 450 inzendingen 25 genomineerden gekozen waar al meer […]

Lees verder

Verpleegkundigen terug in verpleeghuis

26 oktober 2010

Het is belangrijk dat de verpleegkundige terugkomt voor de ‘directe zorg aan het bed in de ouderenzorg’. Niet om de verzorgenden te vervangen, maar om met hen samen werken en te zorgen voor kwaliteit en deskundigheid. Dit zei hoogleraar ‘verpleging en verzorging […]

Lees verder

Ouderenzorg straks 75 % van alle zorg

11 oktober 2010

Toekomstige verpleegkundigen moeten erop voorbereid zijn dat 75 procent van het werk ouderenzorg zal zijn. Dat zei prof. dr. Marieke Schuurmans, lector ouderenzorg bij Hogeschool Utrecht (HU) op het 4th European Nursing Congress.  Het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening organiseerde tijdens […]

Lees verder

‘Binnen zonder kloppen’

10 september 2010

In verzorgings- en verpleeghuizen is vaak weinig aandacht voor de stem van ouderen. Daardoor gaat de kwaliteit van de zorg achteruit. Dat stelt Prof. dr. Abma, hoogleraar cliëntenparticipatie in de ouderenzorg. Zij ontwikkelde een model om ouderen meer te betrekken […]

Lees verder

ZZP-ers goede zorgverleners

30 augustus 2010

Steeds meer zorgverleners kiezen voor een zelfstandige status en worden ZZP-er (zelfstandige zonder personeel). Ze treden uit dienstverband en bieden hun diensten vervolgens als zelfstandige aan. Dit vergt moed en lef. Een veel gehoorde reden voor deze stap is de bureaucratie en […]

Lees verder

Mantelzorg aan ouders

5 augustus 2010

Wanneer een ouder door ziekte of een beperking niet meer alles zelf kan, wordt een beroep op kinderen en hulpverlenende instanties gedaan. Het inzetten van hulp en zorg gaat niet altijd vanzelf. Erkenning van de behoefte aan, de acceptatie van […]

Lees verder

Mantelzorgers vinden on-line hulp

19 juli 2010

Sinds kort is er een nieuwe, gratis online applicatie voor mantelzorgers. Het heet helpjemee.nl en is bedoeld voor iedereen die een oudere, (chronisch) zieke of gehandicapte helpt. Nederland telt ongeveer 2 miljoen mantelzorgers. De ervaring leert dat het veel tijd […]

Lees verder

Te veel autonomie voor de patiënt?

16 juli 2010

Patiënten die in een zorginstelling verblijven zijn afhankelijk van alle bij de zorg betrokkenen. Dit schept verplichtingen voor alle zorgdisciplines ten aanzien van het bewaken van ‘de vrijheid’ van de patiënt. Waarin kan de patiënt zelf beslissen en op welk […]

Lees verder

PGB stop nadelig voor overheid

9 juli 2010

Minister Klink is 1 juli gestopt met toekennen van nieuwe PGB aanvragen. Zorgbehoeftigen moeten wachten tot 2011. Naast mensen met een geestelijk of lichamelijke beperking, maken ook veel ouderen gebruik van een PGB. Hiermee kopen zij zelf hun zorg in. Deze zelf ingekochte zorg is […]

Lees verder

Zorg om oudermishandeling

17 juni 2010

De ANBO meldt deze week dat 200.000 ouderen slachtoffer zijn van oudermishandeling. Naast fysieke en verbale mishandeling, komen vooral financiële en materiële mishandeling voor. Het betreft hier ouderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, maar ook ouderen met een sociale beperking. Zij die niet voor zichzelf […]

Lees verder

Bewegen bevordert de gezondheid

7 juni 2010

‘Minder dan 1000 stappen per dag, kan gevaarlijker zijn dan veel roken’ geeft aan dat bewegen van groot belang is voor een goede gezondheid. Zeker op hogere leeftijd. De volgende negen tips zijn speciaal bedoeld voor ouderen. – Bewegen bevordert […]

Lees verder

Meer mannen nodig in de zorg

4 juni 2010

De Battle of Concepts daagt studenten en young professionals uit om met innovatieve ideeën en creatieve oplossingen te komen voor de uitdagingen waar de zorg voor staat. Centraal staat de vraag: “Hoe zorg je ervoor dat meer mannen voor een […]

Lees verder

WMO brengt nog geen verbetering voor ouderen

3 juni 2010

De WMO heeft er niet toe geleid dat ouderen met een lichamelijk of verstandelijke beperking meer participeren in de maatschappij. Dit blijkt uit onderzoek door Nivel in de periode 2006-2008. De Gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de WMO (Wet […]

Lees verder

Politieke aandacht stijgend aantal dementen nodig

31 mei 2010

Alzheimer Nederland waarschuwt dat de politieke partijen te weinig rekening houden met de verwacht toename van het aantal dementiepatiënten. In 2050 zal het aantal op een half miljoen liggen. Ten opzichte van 230.000 anno 2010 is dit een verdubbeling. De […]

Lees verder

Personen traceren met de Zorgriem

20 mei 2010

De Zorgriem wordt veel ingezet voor het traceren, lokaliseren en terugvinden van personen. In het bijzonder voor dwaalcliënten met Alzheimer dementie is het een bekend hulpmiddel om de veiligheid en kwaliteit van leven voor de persoon te verbeteren. Daarnaast geeft het […]

Lees verder

Thuis overlijden: tijdig bespreken noodzakelijk

11 mei 2010

De meeste ouderen spreken niet tijdig hun wensen uit over gewenste zorg in geval van ziekte en hulpbehoevendheid. Men wil er niet over nadenken en schuift het voor zich uit. De meeste ouderen reageren met ‘er wordt later wel voor me […]

Lees verder

Nieuw: Geriatrisch zorgmodel

10 mei 2010

Hoe krijg je een betere afstemming tussen zorgverleners in de ouderenzorg? En hoe kunnen ouderen geholpen worden zelf de regie over hun zorg te krijgen? VUmc en partners gaan hier onderzoek naar doen: het Geriatrisch zorgmodel zal worden uitgetest in West-Friesland en […]

Lees verder

Mantelzorgpas: initiatief van zorgverzekeraar op proef

3 mei 2010

Zorgverzekeraar Univé, onderdeel van Uvit, beproeft op dit moment in Tilburg een goed initiatief: de Mantelzorgpas. Op de website schrijft men hierover: ‘De gezondheidszorg in Nederland zou in het honderd lopen zonder mantelzorgers. Gewone mensen, zoals u en ik, die […]

Lees verder

Winst voor patiënten

29 april 2010

Een grote winst voor de patiënt: in de zorgsector zijn ze ervan doordrongen dat de patiënt centraal hoort te staan. Op woensdag 21 april 2010  heeft Minister Klink de Algemene Voorwaarden in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) ontvangen […]

Lees verder

Site met hulpmiddelen voor mensen met dementie

26 april 2010

Een nieuwe website geeft veel informatie over hulpmiddelen voor mensen met dementie: www.moderne-dementiezorg.nl De website is bedoeld voor familie van dementerenden, maar ook voor zorgverleners. Zeer verschillende hulpmiddelen staan vermeld, zoals GPS-apparatuur, telefoons, tilliften, dementieklok. Daarbij wordt tevens vermeld op welke […]

Lees verder

Film over PGB (persoonsgebonden budget)

13 april 2010

Om mensen te helpen een bewuste keuze te maken tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget, hebben de Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren een film ontwikkeld: ‘PGB: zorg in eigen beheer’. De film wordt vandaag verstuurd naar alle zorgkantoren, en is vanaf […]

Lees verder

Toepassing euthanasie niet gestegen

13 april 2010

Het aantal verzoeken om euthanasie toe te passen is sinds de invoering van de wet in 2001 niet toegenomen. Het uitblijven van een ‘euthanasiehype’ is mede te danken aan de zorgvuldigheidscriteria waarmee de regeling is omgeven, stelt Gé Donker, NIVEL […]

Lees verder

Erika Jansen levert pro deo zorg in India

24 maart 2010

Vandaag meldde zich bij ons een verpleegkundige, Erika Jansen, die een bijzonder project in India heeft opgezet, waarin ze zelf actief meewerkt. Met een mobiele kliniek geven ze gratis zorg aan zorgbehoevende Indiërs. Met sponsorgelden wordt alles gefinancierd. Erika doe […]

Lees verder

Aandacht geeft kwaliteit van leven

18 maart 2010

In het boek Mijn Ouders Ouder staan veel handzame tips en adviezen hoe te handelen wanneer kinderen de mantelzorg rol op zich nemen. Een aantal interessante tips,  waardoor ouderen kunnen opfleuren en een hogere kwaliteite van leven genieten, gaan over het geven […]

Lees verder

Veel anti depressiva voor 75-plussers

11 maart 2010

Hoe ouder u bent, hoe groter de kans dat u een recept voor een anti-depressiepil van de dokter krijgt. Eén op vijf 75-plussers slikt deze pillen. Onder bewoners van verzorgingshuizen is het gebruik van antidepressiva nog veel hoger: bijna de […]

Lees verder

‘Allemaal mensen’ interessant boek door Marc America

11 maart 2010

Interessant boek over gedragsstijlen en persoonlijkheidsstoornissen, geschreven door huisarts Marc America Boze, dwingende, agressieve of juist verdrietige, angstige en ontwijkende mensen in uw omgeving? Voor de iedereen die in de zorg werkt, maar ook voor mantelzorgers  is het interessant te […]

Lees verder

Hoge bloeddruk bij ouderen soms juist gezond

5 februari 2010

Gelezen in Nursing, tijdschrift voor verpleegkundigen: Een hoge bloeddruk bij 85-plussers is niet altijd nadelig. Sterker nog: het omlaag brengen van de bloeddruk kan er zelfs voor zorgen dat deze ouderen eerder overlijden. Dat blijkt uit onderzoek van Thomas van […]

Lees verder

Beeldvorming vijftigplussers onjuist

5 februari 2010

Vijftigplussers voelen zich te kort gedaan door de maatschappij. De grootste ergernis bij vijftigplussers is de gedachte dat ze niet meer vitaal zouden zijn en niet meer mee zouden doen met het gewone leven. Dat vijftigplussers als ‘senioren’ worden betiteld […]

Lees verder

Kiezen van een verzorgings- of verpleeghuis

4 februari 2010

Als uw ouder of partner naar een verzorgings- of verpleeghuis gaat, is de keus van de juiste zorginstelling een belangrijke beslissing. Onlangs is uit onderzoek gebleken dat kleine verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen beter presteren dan grote instellingen. Staatssecretaris Bussemaker reageerde […]

Lees verder

Campagne Mijn tijd voor de zorg

2 februari 2010

Najaar 2009 is de landelijke campagne ‘Mijn tijd voor de zorg’ gestart. Hiermee vragen de zorgaanbieders aandacht voor de ouderen- en thuiszorg en het belangrijke werk dat binnen deze sector verricht wordt. Realistisch beeld van de zorg Dagelijks werken een half […]

Lees verder

Goede verpleeghuiszorg voor iedereen

15 januari 2010

Anne-Mei The en Marco Oudehand hebben een nieuw idee voor betere verpleeghuiszorg:de Martha Flora Huizen.  In deze huizen is meer en beter geschoold personeel. Een royaal appartement voor iedereen . Verschillende openbare ruimtes met elk een eigen sfeer. De gelegenheid […]

Lees verder