Mijn ouders ouder

‘Ik ben niet eigenwijs, ik heb mijn eigen wijs’. Deze uitspraak van onze destijds 97-jarige relatie, mevrouw Tuybens-Denis, drukte op schitterende wijze haar wens tot zelfstandigheid en onafhankelijkheid uit. Dat zij het niet altijd meer alleen kon, zeker vanwege haar dementie, doet niets af aan het feit dat respect voor iemands eigenwaarde niet stopt bij een zekere leeftijd, ziekte of beperking.

Zorg met respect is daarom ook het devies van ons bureau, dat sinds 1937 verzorging en verpleging realiseert voor oudere mensen in Nederland, België en op andere plaatsen in Europa. Uit de vele vragen die op ons afkwamen en de lange ervaring waaruit wij kunnen putten, is het boek Mijn ouders ouder ontstaan. Het helpt u uw ouders te begrijpen, helpen en ondersteunen wanneer zij u nodig hebben.

Oriëntatie

De belangrijkste teksten uit dit boek staan nu geactualiseerd on-line. Zo kunt u zich oriënteren op de vele instanties, hulpverleners en zorgaanbieders, de wet- en regelgeving, adressen van patiëntenverenigingen en de gedragsveranderingen die optreden bij een aandoening. Door lokale verschillen en de transities die in de zorg plaatsvinden, is het vooral bedoeld om de teksten te beschouwen als een leidraad en een eerste ingang.

Terug naar boven