‘Vooral lief zijn voor elkaar’

‘Een rustige en liefdevolle bejegening biedt veiligheid en dat is belangrijk voor mensen met dementie’, stelt Dr. Anneke van der Plaats, sociaal geriater, tijdens het symposium Een Onbewoond Hoofd. ‘We moeten de omgeving zoals de inrichting en bouw van zorgcentra, maar ook de werkwijze, welzijnsprogramma’s en onze bejegening aanpassen aan de capaciteiten van het demente brein. Een leefomgeving die gunstig is voor het demente brein levert op zijn beurt weer gunstig gedrag op’.

Interessante vragen

Centrale vraag tijdens het jubileum symposium van Alzheimer Nederland regio Dordrecht op 18 september 2014 in Schouwburg de Nieuwe Doelen te Gorinchem was ‘Wat kunnen wij doen voor mensen met dementie’. Een interessante en vooral actuele vraag: het aantal mensen met dementie verdubbelt de komende jaren en het merendeel van hen woont thuis. De verzorging van deze mensen komt deels neer op naaste familie, kennissen en buren. Hoe organiseren we de ‘participatiemaatschappij’? Wat is kwaliteit van leven en wie is daarvoor verantwoordelijk? Welke maatregelen zijn effectief?

Mooie gesprekken

Nadat twee vrijwilligers van het eerste uur in de bloemetjes waren gezet, ging dagvoorzitter Cees Oprins met vier deskundigen in gesprek. Sociaal geriater Dr. Anneke van der Plaats, auteur van De Wondere Wereld van Dementie, legde de nadruk op het belang van empathie, omgeving en bejegening.

Professor Frits de Lange, hoogleraar ethiek, vond dat je altijd mens blijft, ook als je niet meer kan functioneren als voorheen. ‘We moeten op een andere manier naar mensen kijken. Niet wat je kunt maakt de moeite waard, maar dat je er bént. Je mens-zijn berust op het feit dat je ooit geboren bent’.

VGZ directeur Hans van Noorden stelde dat dementiezorg vooral netwerkzorg is. ‘Het afstemmen van alle disciplines die hierbij betrokken zijn verdient onze aandacht’. Want zorg vanuit de verschillende schotten (WMO, WLZ, ZvW) kost meer en is van mindere kwaliteit dan integrale en afgestemde zorg.

Oplossing

Marco Blom, adjunct directeur van Alzheimer Nederland, bracht naar voren dat er ooit een remedie voor de ziekte van Alzheimer gevonden wordt, echter dit zal nog enige generaties duren. ‘Maar degene die de juiste oplossing ontdekt komt direct in aanmerking voor de Nobelprijs. Tot die tijd heeft de samenleving naast de zorg voor mensen met dementie, een grote taak in de ondersteuning van mantelzorgers. Als een kwart van hen, zoals nu, overbelast blijft, dan doen we het niet goed. Professionele en langdurige begeleiding van hen heeft hoge prioriteit’.

Terug naar boven