Het demente brein

In april 2014 is het nieuwe boek van Anneke van der Plaats en Gerke de Boer gepubliceerd onder de titel “Het demente brein” (Omgaan met probleemgedrag).

Op unieke wijze wordt aandacht besteedt aan de meest indringende problematiek rondom mensen met dementie in het (al dan niet kleinschalige) verpleeghuis en wat de invloed is van de omgeving op hun beschadigde hersenen.

Omgaan met probleemgedrag

Waarom herkennen mensen met dementie hun eigen foto niet meer en hoe komt het dat ze voortdurend op zoek gaan naar hun  moeder. Wat is de reden toch van dat vreselijke gillen en die enorme loopdrang bij mensen met dementie … met alle valgevaren van dien.

Wat gebeurt er in hun hersenen en hoe reageert het beschadigde brein op stilte, onverwachte prikkels en gehaaste verzorgenden. Waar moeten we rekening mee houden bij de bejegening , de bouw en de inrichting van het huidige en toekomstige verpleeghuis (al dan niet kleinschalig).

Praktisch boek

In een vrolijk, maar praktisch boek wordt bovenstaande problematiek op nuchtere wijze beschreven. “Het demente brein” is rijkelijk geïllustreerd met foto’s en illustraties en is verplichte kost voor iedere medewerker in de zorg voor mensen met dementie: verzorgenden, artsen, facilitair medewerker en behandelaars. Daarnaast is het boek van de nodige praktijkvoorbeelden, casuïstiek en humor voorzien, waarin langzaam maar zeker wordt toegewerkt naar een simpel uitgangspunt: zonder aandacht voor de fysieke omgeving kan men bejegenen tot men een ons weegt …maar wordt een goed leven voor menig bewoner van het verpleeghuis een utopie.

Anneke van der Plaats is sociaal geriater en o.a. auteur van het standaard werk in de Nederlandse psychogeriatrie: De wondere wereld van dementie.
Gerke de Boer is verpleegkundige en auteur van het e-learning programma en het gelijknamige boek: U woont nu hier.

www.hetdementebrein.nl

 

Terug naar boven