Ouderen geen ‘kostenpost’

Ouderen moeten meer betrokken worden bij besluiten over reductie van zorgkosten in plaats van ze alleen als kostenpost te zien. Dat stelt ouderenorganisatie PCOB. Verschillende deskundigen in het zorgveld zeggen heil te zien in een groot aandeel van familie en buren in de zorg voor ouderen.

Aanpak van de kosten voor ouderenzorg is een toponderwerp, niet in de laatste plaats in de verkiezingsstrijd. Minister Schippers opperde gisteren in het Financiële Dagblad dat in de ouderenzorg moet worden bezuinigd door ‘sociale netwerken in te schakelen in plaats van dure instellingen.’ Meer mantelzorg dicht bij huis én in de instelling. Volgens ouderenorganisatie PCOB (Protestants-christelijke Ouderen Bond) vindt 70 procent van de ondervraagde ouderen het geen goede ontwikkeling als kinderen verplicht worden mee te helpen in de zorg of hun ouders in huis te nemen.

Deskundigen

In het Financiële Dagblad laten ook andere deskundigen uit het zorgveld weten dat er een grens zit aan de ouderenzorg. Door een groter beroep op mantelzorg van de nabije omgeving is het mogelijk de stijgende kosten voor ouderenzorg in te perken. Aad Koster, directeur van brancheorganisatie ActiZ (verpleging, verzorging, thuiszorg) zegt in het FD: ‘Mensen moeten beseffen dat ze voor hun ouders of buren moeten gaan zorgen. Werkgevers moeten hen daar ook ruimte voor bieden.’ Hij waarschuwt wel dat er niet bezuinigd moet worden, maar dat er een ‘cultuuromslag nodig is bij mensen.’

Gemeenten

Ook enkele wetenschappers laten in het dagblad weten dat drastische maatregelen in de ouderenzorg onvermijdelijk zijn. De Utrechtse hoogleraar Guus Schrijvers oppert een vermogenstoets bij opname in een instelling. Hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot vindt dat een grotere deel van de ouderenzorg naar de gemeente moet worden overgeheveld. André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland denkt dat meer onderdelen van de ouderenzorg kunnen worden ondergebracht in de Zorgverzekeringswet.

Behandeling

Ouderenorganisatie PCOB heeft er genoeg van dat ouderen stelselmatig als kostenpost worden gezien. De bond stelt voor om ouderen te betrekken in besluiten over kosten. Zij heeft een aantal vragen voorgelegd aan haar ledenpanel. Daarbij gaat het ook over behandeling en medicijnen. Hoewel 90 procent vindt dat behandelingen van levensbedreigende ziekten beschikbaar en toegankelijk moet blijven, zegt ook 75 procent dat inzicht in de kosten van behandeling ertoe leidt dat men bewuster om gaat met gebruik van de zorg.

Bron: Zorgvisie

Terug naar boven