Ouderenzorg niet populair

Het ziet er somber uit voor zieke ouderen: bijna de helft van de aankomende artsen en verpleegkundigen wil geen ouderen verzorgen/behandelen, en arts-en verpleegkunde-opleidingen besteden nauwelijks lessen aan ouderenzorg. Een doemscenario, zeggen onderzoekers, hoogleraar Verpleegkunde Marieke Schuurmans en arts David van Bodegom.

Het gebrek aan kennis, kunde en motivatie bij verpleging en artsen betekent dat oudere patiënten geen opimale zorg krijgen, en ouderen zelfs een onnodig groot risico kunnen lopen op voortijdige sterfte, aldus de deskundigen. De twee bepleiten een drastische verandering in het lesprogramma van de arts-en verpleegkundeopleidingen om het tij te keren.

Oorzaken
Uit onderzoek van Schuurmans op MBO/HBO-verpleegkundeopleidingen blijkt dat 45 procent van de verpleegkundigen niet met ouderen wil werken. Dat heeft volgens haar verschillende oorzaken. „Op de opleiding wordt er nauwelijks les gegeven in ouderenverpleegkunde; er zijn te weinig rolmodellen uit het veld die inspirerend over ouderenzorg kunnen doceren; studenten worden soms te vroeg, al in het eerste jaar naar een verpleegtehuis gestuurd als makkelijke handjes aan het bed. Dat schrikt af.”

Dat alles geldt ook voor aankomende artsen, zegt Van Bodegom, wetenschappelijk medewerker bij kenniscentrum voor veroudering, Leyden Academy. De medische faculteiten besteden dramatisch weinig aandacht aan kennis en kunde over deze generatie, analyseerde hij. „Op de acht onderzochte faculteiten hadden er maar twee een verplicht coschap ouderengeneeskunde waar studenten in de praktijk leren ouderen te behandelen.”

Verplichten
Beiden pleiten ervoor lessen ouderengeneeskunde en ouderenstages te verplichten, er boeiend lesmateriaal wordt ontwikkeld en inspirerende rolmodellen gaan lesgeven op faculteiten en verpleegkundeopleidingen. Van Bodegom: „Dan ontdekken studenten dat werken met ouderen een uitdaging is. Vaak hebben ouderen meerdere, gecompliceerde aandoeningen tegelijk. Dat vraagt om specifieke vaardigheden en kennis.”

Nu al klagen ouderen vaak van het kastje naar de muur te worden gestuurd, worden vaak hun aandoeningen niet goed behandeld door gebrek aan kennis en ervaring bij de medici, zeggen de deskundigen. „In het uiterste geval leidt dat tot vroegtijdige sterfte. Dus we moeten een pro-actief beleid gaan voeren”, waarschuwt Van Bodegom.

Bron: Spits

Commentaar:
Bovenstaand probleem speelt al jaren en blijkt dus hardnekkig. Gelukkig is er ook de 55 procent wel gemotiveerde verpleegkundigen en verzorgenden die met hart en ziel voor ouderen zorgen. Kroese Kits werkt al 75 jaar met deze professionele en toegewijde zorgverleners.
Dick Kits

Terug naar boven