Wijkverpleegkundige in ere herstellen

Betere zorg, grotere tevredenheid bij kwetsbare ouderen en uitdagender werk voor wijkverpleegkundigen tegen dezelfde of minder kosten. Dat zijn de uitkomsten van de proeftuinen ‘Versterken van verpleging thuis’.

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) boden begin deze week staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten het eindrapport van het project aan.

Het rapport geeft de ervaringen weer uit elf proeftuinen van het samenwerkingsproject van V&VN en de NPCF. De aanpak in de proeftuinen geeft antwoord op de vraag hoe de wijkverpleegkundige en haar team ruimte kunnen krijgen voor de zorg aan kwetsbare ouderen. De wijkverpleegkundige is daarin schakel tussen huisarts, thuiszorg en welzijn. Uitgangspunt is een model waarbij wijkverpleging als basisvoorziening wordt ingezet.

Beschikbaar en toegankelijk
In het afgelopen jaar kregen wijkverpleegkundigen in de proeftuinen de ruimte om de indicatie naast zich neer te leggen. Op basis van hun professionele blik konden zij in overleg met de kwetsbare oudere zélf de zorgvraag in volle breedte (zorg, wonen en welzijn) vaststellen. De deelnemende ouderen ervaren meer afstemming en versterking van zelfredzaamheid. Ze voelen zich veilig, omdat ze terug kunnen vallen op de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundigen vinden hun werk uitdagender omdat ze meer ruimte ervaren om hun professie te kunnen uitvoeren. Ondanks het feit dat de wijkverpleegkundigen zelf de zorg bepaalden, bleven ze binnen de financiële kaders. De beschikbaarheid en de toegankelijkheid van wijkverpleging nam toe.

Een opvallend resultaat van deze werkwijze is de verschuiving van intramurale zorg naar zorg thuis. Voor veel ouderen is het thuis kunnen blijven wonen een belangrijk doel van de zorg, zo constateren de onderzoekers. Dit levert onder meer financiële voordelen op.

Medewerking zorgverzekeraars
Menzis, Uvit en Zorg en Zekerheid hebben meegewerkt om de proeftuinen mogelijk te maken door binnen het project toestemming te geven aan de wijkverpleegkundigen om de indicatie naast zich neer te leggen. Namens Zorgverzekeraars Nederland was Mirjam Maasdam, beleidsadviseur Zorg, bij het project betrokken. “Een belangrijke ontwikkeling naar de toekomst toe is het vormgeven van basiszorg in de buurt. Deze proeftuinen maken duidelijk dat op een soms verbluffend eenvoudige wijze al veel bereikt kan worden voor de thuiswonende kwetsbare oudere.”

Bron: Zorgportaal

Terug naar boven