Bewegen vermindert zorgkosten

De overheid wil dat de risicogroepen binnen de samenleving gezonder gaan leven zodat de zorgkosten afnemen. Fysiotherapeuten kunnen voor kwalitatief goed bewegen zorgdragen, zoals dit in de zorgstandaard Vasculair Risico Management van ons wordt gevraagd. Maar zorgverzekeraars zijn nauwelijks bereid hiervoor geld uit te trekken.

Zorgverzekeraars hebben van de overheid de opdracht gekregen om zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid van de zorg te bewaken. Dit innovatieve proces kost geld dat door de zorgverzekeraars met moeite beschikbaar wordt gesteld. Zij blokkeren dit proces door de uitgaven voor de innovatie te beperken. Hierdoor komt de zorgverzekeraar in een spagaat tussen kiezen voor kwaliteit en betaalbaarheid van zorg.

Voor zorgverzekeraars is het voornaamste argument om geen geld aan fysiotherapeuten voor het onderdeel bewegen beschikbaar te stellen, het feit dat bewegen niet nadrukkelijk aan een beroepsgroep is voorbehouden. Wij als fysiotherapeuten zijn van mening dat juist door deze ruime omschrijving binnen de zorgstandaard en het bewust niet kiezen voor exclusiviteit ruimte ontstaat voor innovatie.

Geen geld
Wij willen er graag zorg voor dragen dat de kwaliteit van het onderdeel bewegen gewaarborgd blijft. Hiervoor zijn fysiotherapeuten nodig die de vertaalslag kunnen maken tussen de aandoening en de test en meetresultaten naar een beweegprogramma op maat.

In de praktijk worden wij als fysiotherapeuten geconfronteerd met zorgverzekeraars die voor deze innovatieve weg geen geld beschikbaar willen stellen. Hiermee blokkeren zij de doelstellingen van de overheid die hen de opdracht heeft gegeven om de kwaliteit van de zorg te bewaken.

Overheid moet keuze maken
Het is duidelijk dat de overheid een keuze moet maken tussen heldere omschrijvingen van het onderdeel bewegen in de zorgstandaarden of de invloed van de zorgverzekeraar zal moeten herzien. Om onze ideeën verder uit te werken zijn wij beschikbaar om daar met partners binnen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid verder van gedachten over te wisselen. Nu bevinden wij ons in een impasse waar de zorgverleners elkaar wel vinden maar de zorgverzekeraar de verdere ontwikkeling belemmert. Een onwenselijke situatie, omdat dit de implementatie doet stagneren.

Dus resteert de vraag: wie neemt de uitdaging aan om op constructieve wijze dit probleem op te lossen?

FysioGroep Haaglanden – Arjen van Zon en Frits van Trigt

Uit: FD Select

Terug naar boven