Psychotherapie ook zinvol bij dementie

Dementerende ouderen kampen in 80 procent van de gevallen ook met psychische klachten zoals depressie, angst, apathie of agressie, maar zij worden daar zelden voor behandeld. Onderzoek van psychogeriater Ton Bakker toont aan dat zij wel degelijk baat kunnen hebben bij psychotherapie, terwijl de extra kosten daarvan meevallen. Bakker promoveert 10 december aan de Vrije Universiteit.

Bij ouderen die in een verpleeghuis de normale behandeling krijgen, nemen gedrags- en stemmingsproblemen na een half jaar met ongeveer 30 procent af. Die vermindering bleek twee keer zo groot bij patiënten die naast de standaardbehandeling ook psychotherapie kregen.

Mantelzorg
Ook bleek psychotherapie de belasting van mantelzorgers, bijvoorbeeld familieleden en vrienden, met de helft te verminderen, terwijl de reguliere verpleeghuiszorg daar nauwelijks invloed op heeft.

Gunstig
De promovendus noemt de resultaten van zijn onderzoek veelbelovend en positief. De gunstige effecten werden niet beïnvloed door het type dementie of het niveau van cognitief functioneren van de patiënten.

 Bron: ANP/ Zorg+Welzijn

Terug naar boven