PGB wordt 3% gekort

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS handhaaft de korting van drie procent op de tarieven voor het persoonsgebonden budget (pgb). Een Kamermeerderheid wil wel dat het pgb een volwaardige regeling blijft.

Dat bleek tijdens de behandeling van de begroting van VWS in de Tweede Kamer op donderdag 11 november. De korting en het niet indiceren van de pgb-tarieven is een maatregel die het vorige kabinet met Prinsjesdag bekendmaakte. Enkele Tweede-Kamerfracties vroegen de staatssecretaris deze bezuiniging ongedaan te maken, maar daar geeft ze geen gehoor aan omdat ook de tarieven voor zorg in natura met drie procent omlaag gaan. Veldhuijzen van Zanten wil voor het pgb geen uitzondering maken.

Visie op pgb
Wat Veldhuijzen van Zanten met de plannen van haar ambtenaren gaat doen, is nog niet duidelijk. De kortingen zijn niet van toepassing op 2011, verklaarde ze in de Kamer. Die gaan op zijn vroegst in 2012 in. Veldhuijzen van Zanten, die zegt het pgb net als de Kamerleden een warm hart toe te dragen, heeft de Kamer om meer tijd gevraagd om zelf met een visie op de toekomst van het pgb te komen. Voor 1 december zal Veldhuijzen van Zanten duidelijkheid verschaffen over hoe ze de pgb-stop per 1 januari gaat opheffen.

Pgb-wachtlijst
Op de wachtlijst staan zeker 8.000 wachtenden. In een brief aan de Kamer, toegezegd voor 1 december, zal ze ook de effecten van mogelijke bezuinigingsmaatregelen inzichtelijk maken. Dan zal duidelijk zijn hoeveel speelruimte de nieuwe bewindsvrouwe heeft om alternatieven te vinden voor de voorgenomen bezuiniging van 150 miljoen euro op het pgb.

Bron: Zorgvisie

 

Terug naar boven