Ouderenzorg straks 75 % van alle zorg

Toekomstige verpleegkundigen moeten erop voorbereid zijn dat 75 procent van het werk ouderenzorg zal zijn. Dat zei prof. dr. Marieke Schuurmans, lector ouderenzorg bij Hogeschool Utrecht (HU) op het 4th European Nursing Congress.

 Het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening organiseerde tijdens het congres een symposium over functiebehoud: het zelfstandig kunnen blijven functioneren van de ouder wordende mens. Er lopen vier onderzoeken rond dit thema.

Marieke Schuurmans: “Mensen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig  leven, ook als ze ouder worden. Daarom doen we onderzoek naar het voorkomen van functieverlies. We doen bijvoorbeeld een studie naar het effect van ziekenhuisopnamen. Bij oudere mensen hebben die vaak een drastisch en moeilijk herstelbaar functieverlies tot gevolg. We onderzoeken hoe we dat kunnen voorkomen. Zelfstandigheid is niet alleen goed voor het welzijn van mensen, maar ook voor vermindering van de zorgvraag.”

Het voorbereiden van toekomstige verpleegkundigen op het toenemende aandeel van ouderenzorg in het beroep is ook heel belangrijk volgens Schuurmans: “Ik zie dat studenten weinig interesse hebben in ouderen. Maar door hun blik te veranderen, kunnen we ze enthousiasmeren. Door ouderen niet als een bron van problemen te zien, niet alleen te focussen op de ziekten en beperkingen. Maar juist ook door te kijken naar de mogelijkheden van mensen, kunnen studenten en ouderen samen bijdragen aan nieuwe ideeën en oplossingen.”

Uit: BijZijn

Terug naar boven