Verbetering in objectieve indicatiestelling AWBZ

Iedereen in Nederland heeft recht op zorg uit de AWBZ. Dit is verpleging en verzorging thuis, o.a. door thuiszorg en particuliere zorg, of in zorginstellingen. ‘Zorg in natura’ wordt geleverd door de thuiszorg. Daarnaast kan men ook kiezen voor een PGB (persoonsgebonden budget) en zelf de zorg inkopen bij een particuliere zorg instelling. De beoordeling hoeveel zorg iemand nodig heeft wordt door het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) uitgevoerd. Al jaren wordt gepleit voor verbetering -vereenvoudiging en versnelling-  van de wijze van beoordeling, de indicatiestelling genoemd.

Woensdag 10 maart 2010 debatteert de Tweede Kamer met de staatssecretaris over deze indicatiestelling. In het debat wordt aandacht besteed aan indicatiestelling door de zorgverlener, zelfindicatie door verzekerden en SIP (Standaard Indicatie Protocollen).

Objectief?

Bij een indicatiestelling door zorgverleners zit een addertje onder het gras. Zorgverleners zijn niet geneigd de verzekerden objectief te informeren over de keuzemogelijkheid voor het PGB (persoonsgebonden budget). Liever levert men zelf de gevraagde zorg. Daarnaast is in het verleden gebleken dat door het wegvallen van huishoudelijke zorg (naar de Gemeente / WMO), indicaties voor begeleiding en persoonlijke verzorging onevenredig zijn gestegen. Hiermee konden vele thuiszorginstellingen hun ontstane tekorten dekken.

Anderzijds is de indicatiestelling door het CIZ ook niet objectief. Hoewel men dit zal ontkennen, blijkt in de praktijk dat in gelijke situaties verschillend wordt geïndiceerd. Verpleegkundigen van het CIZ hebben al eerder naar buiten gebracht, dat zij door hun managers regelmatig werden ‘teruggefloten’ in hun objectieve indicatie. En zolang de patiënt of zijn familie niet om een nieuwe indicatie vraagt worden uitgaven hiermee  gespaard.

Terug naar boven