€ 70 mrd AWBZ premies weg

‘Wij betalen voldoende premie voor de zorg binnen de AWBZ. Vanaf 1996 hebben diverse regeringen besloten om een stijgingd deel van de premies aan andere dingen uit te geven’ schrijven Sanny Fortuin en Madelein Holm in FD op 8 maart 2010. Hun verontwaardiging is terecht. De AWBZ premie is een verzekering en geen belasting. ‘Er komt genoeg geld binnen om AWBZ kosten te dekken, zodat er zelfs geld in de spaarpot kan. Dit ligt wettelijk vast. Echter, de spaarpot is leeg. Tussen 2001 en 2009 is door het afromen van de premies bijna € 70 mrd verdwenen’ vervolgen de schrijvers.

De kwaliteitsproblemen in de verpleeghuizen wordt mede veroorzaakt door een tekort aan financiële middelen. Zowel de overheid als veroorzaker, als zorginstellingen als ‘gemoedelijke volgers’ zijn debet aan de vaak schrijnende toestanden in verpleeghuizen. Transparantie over de AWBZ en oprechte maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de kwaliteit van leven voor hulpbehoevende ouderen is hard nodig.

Terug naar boven