‘PGB niet voor iedereen’

De oorspronkelijke doelstelling van het PGB (persoonsgebonden budget) is mensen in staat te stellen hun zorg zelf te regisseren, en dus zelf in te kopen. Staatssecretaris Bussemaker gaat strenger kijken of mensen die een PGB krijgen aan deze voorwaarde voldoen. Te veel mensen krijgen een budget, voor wie het niet bedoeld is. De staatssecretaris wil dit terugdringen.

Aanvankelijk waren PGB’ers vooral lichamelijk gehandicapten en mensen met een chronische ziekte. De laatste jaren krijgen steeds meer kinderen en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg een PGB. Ook zijn er zorgbureaus die het gehele budget voor hun cliënt regelen, waarbij geen sprake meer is van ‘eigen regie’. Bussemaker: ‘Misstanden in de zorg aan deze kwetsbare groep mensen zijn onacceptabel. Want zo kan er een PGB ontstaan met precies het omgekeerde effect, omdat de cliënt juist alle regie uit handen geeft’.

In overleg met belangenvereniging Per Saldo wordt in kaart gebracht wie allemaal een PGB ontvangen.  Kostenbeheersing ligt ten grondslag aan deze actie, want er gaat steeds meer geld naartoe. In 2010 zal dit uitkomen op ca. 2,1 miljard euro.

Terug naar boven