Nederland Topzorgland

Door samenwerking met alle partijen binnen en buiten de zorg van Nederland een Topzorgland te maken. Dat is de ambitie van de zorgbranche, neergelegd in ‘Nederland Topzorgland. In de top van Europa’. Dit strategiedocument moet Nederland in de komende vijf jaar naar Topzorgland leiden.

Rolf de Boer, voorzitter van NVZ vereniging van ziekenhuizen, schrijft: ‘De sector heeft een enorm potentieel, zowel maatschappelijk als wetenschappelijk, zowel sociaal als economisch en zowel privaat als publiek. Zorg is nu reeds een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Innovaties dragen sterk bij aan de ontwikkeling van onze kenniseconomie. En Nederland scoort op een aantal gebieden goed binnen de Europese zorgsector. Stevige pijlers om onze sector op een (nog) hoger niveau te tillen’.

‘Vraaggerichte zorg zal in de nabije toekomst de boventoon voeren. Omdat de bevolking vergrijst, er meer mensen met chronische aandoeningen zijn en medisch-technologische ontwikkelingen meer vraag en aanbod genereren. En, niet in de laatste plaats omdat patiënten steeds beter geïnformeerd zijnen hun eigen keuzes willen maken’.

Terug naar boven