Innovaties voor de zorg gezocht

Het Zorginnovatieplatform (ZIP) zoekt innovatieve voorstellen die de gezondheid van 55-plussers in Nederland bevorderen, zodat zij langer in optimale gezondheid en zonder beperkingen leven. Hierdoor is het voor hen mogelijk om langer actief deel te nemen aan de maatschappij. De oproep beperkt zich niet tot de zorgsector, maar richt zich op alle sectoren.

Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

  • een nieuw woning- of wijkconcept dat de gezondheid bevordert;
  • een nieuwe manier van het trainen van mantelzorgers;
  • het inzetten van techniek uit de auto-industrie voor nieuwe ergotherapeutische ontwerpen;
  • een voedingsstof die de bloeddruk helpt verlagen;
  • een nieuwe manier van relatiebemiddeling dat sociale netwerken vergroot en zo de;
  • vereenzaming van de doelgroep tegengaat.

De projectvoorstellen moeten in ieder geval gericht zijn op:

  • preventie gericht op gezondheid en leven met beperkingen: ‘langer meedoen’;
  • ouderen (55-plussers);
  • sectoroverstijgende ideeën.

www.zorginnovatieplatform.nl

Terug naar boven