Hannie van Leeuwen: meer klinisch geriaters nodig

De doelstelling van het NVGK ‘voldoende klinisch geriaters in 2015’ zal niet gehaald worden. Dit liet Hannie van Leeuwen, ambassadrice van de Nederlandse Vereniging van Klinische Geriatrie, weten tijdens de Geriatrie dagen in Rotterdam op 11 en 12 februari 2010.

Het belang van klinische geriatrie is nog onderbelicht in de zorg. Door de vergrijzing van onze samenleving is de groei van klinisch geriaters en verpleegkundigen onontkoombaar. De Vereniging blijft zich volop inzetten deze groei te stimuleren. De 84-jarige oud-politica Hannie van Leeuwen gaf aan zich strijdbaar op te stellen als ambassadrice.

Gebrek aan aandacht voor de goede zorg voor ouderen, ook in de medische wereld, is niet nieuw. Er heerst een soort taboe op alles wat ‘oud’ is. Respect voor ouderen, zo gewoon in de Aziatische culturen, is in Nederland niet meer vanzelfsprekend. De hele maatschappij is gericht op jong. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat 60+- ers zich al niet meer herkennen in de huidige media en reclame. Terwijl deze generatie ouderen de basis  voor onze welvaart hebben gelegd, worden zij door zowel de maatschappij als de medische wereld onvoldoende gewaardeerd.

Terug naar boven